Vidin'ny fandidiana kibo Antalya Tube

Vidin'ny fandidiana kibo Antalya Tube

Günümüzde kilo vermeye destek olması açısından tüp mide ameliyatı gibi cerrahi girişimler gerçekleştirilir. Bu uygulama halk arasında mide küçültme ameliyatı olarak da isimlendirilir. Midenin gıda alımlarının kısıtlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen ve zayıflamanın ilk adımı olarak tercih edilen bir uygulamadır. Bunun yanında tüp mide ameliyatı uygulamalarının düşük de olsa midenin gıda emilimlerini azaltma özelliği de bulunur.

Tube vavony işlemi geçiren kişilerin iştahlarında azalma meydana gelir. Kilo kaybı durumları gerçekleşmeden önce insülin direncinin kırılması ve normal seviyelerde kalması durumları söz konusu olur. Bu açıdan beslenme düzenlerinde kişilere pek çok kolaylığı bulunur.

Tüp Mide Ameliyatının Temelde İşlevi Nedir?

Tube vavony uygulaması midenin laparoskopik işlemlerde bir tüp boru veya muz şeklinde getirilmesi işlemidir. Sistemik açıdan bakıldığı zaman sindirim sisteminde yer alan yemek borusundan bütün organlara kadar ince uzun bir boru şeklinde seyreder. Bu sistemde farklı olan tek organ ise midedir. Mide, beslenme açısından depo görevi görmesi bakımından boru gibi değil bir kese gibi şekillenmiştir.

Tube vavony FANDIDIANA besin alımının en aza indirilmesi bakımından midenin büyük bir bölümünün cerrahi operasyonlarla çıkarılması işlemidir. Bu bakımdan mideye başka bir cisim yerleştirilmesi durumu söz konusu olmaz. Mide küçültülerek besin alımlarının en aza indirilmesi sağlanır.

Tüp Mide Ameliyatı Kimler İçin Uygundur?

Tüp mide ameliyatı işlemine karar verilmesi açısından sağlık açısından bazı durumların göz önünde bulundurulması gerekir. 18-65 yaş arasında olan bireylere vücut kitle indeksi 40 üzerinde olan kişiler ileri derecede obezite hastası olan kişilere tüp mide işlemi uygulanabilir. Aşırı kilo sebebiyle Tip 2 diyabet sorunu yaşayan kişilere de bu işlemlerin uygulanması mümkündür.

Fazla kilolar sebebiyle uyku apnesi veya hipertansiyon sorunu olan hastalara doktorlar tarafından tüp mide ameliyatı uygulanabilir. Bu uygulamalar estetik kaygı veya zayıf görünmek adına gerçekleştirilen bir uygulama değildir.

Tüp Mide İşlemi Nasıl Yapılır?

Tube vavony FANDIDIANA çoğunlukla genel anestezi altında gerçekleştirilen bir uygulamadır. Bunun yanında bu işlemler kapalı yani laparoskopik yöntemle gerçekleştirilir. Ameliyat olmasına karar verilmesinin ardından hastalara gerekli olan tetkikler, kontroller ve tahliller gerçekleştirilir. Tüm verilerin normal olması halinde hastaların fantsona vavony FANDIDIANA olmasında herhangi bir sorun bulunmaz.

Ameliyat sırasında hastaların vücut yapılarına bağlı olarak 1 veya 4-5 kesi ile işlemler gerçekleştirilir. Bu laparoskopik kesikler oldukça küçük olduğu için estetik açıdan cilt yüzeyinde bir sorun durumu söz konusu olmaz. Bunun yanında iz kalması gibi bir durum da yaşanmaz.

vavony fampihenana ameliyatlarında midenin fazla oranlarda küçültülmemesi açısından yemek borusunun çapı kadar midenin giriş kısmına bir tüp yerleştirilir. Bu tüp tıbbi olarak kalibrasyon tüpü olarak isimlendirilir. Bu sayede midenin yemek borusunun devamı olacak şekilde küçültülmesi işlemi gerçekleştirilir. Böylece midede darlık veya tıkanıklık gibi istenmeyen olumsuz faktörlerin meydana gelmesinin önüne geçilmiş olur.

Gerekli olan önlemlerin alınmasının ardından midenin boydan boya kesilmesi sağlanır. İşlemin tamamlanmasının ardından ameliyatın ilk aşamasında midenin giriş bölümüne yerleştirilen kalibrasyon tüpünün çıkarılması sağlanır. Sonrasında özel teknikler uygulanarak midenin herhangi bir kısmında kaçak olup olmadığının kontrolleri sağlanır. Ameliyat esnasında hastalara genel anestezi uygulandığından kişilerin ağrı veya sancı hissetmesi durumları söz konusu olmaz. Ameliyatın ardından hastalar ciddi ağrılar yaşamaz. vavony ameliyatları kapalı yani laparoskopik bir şekilde gerçekleştirildiği için karın kasları ve zarlarının kesilmesine gerek kalmadan işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkündür. Ameliyatı takip eden ilk dönemlerde midede gerginlik veya basınç olması normaldir. Bu durumda ağrı kesiciler kullanılarak bu sorunların giderilmesi mümkün olur. Ameliyat gününün akşamında hastaların yürümeye başlamasında herhangi bir problem olmaz.

Mide Küçültme Ameliyatı Ne Kadar Sürede Uygulanır?

Tüp mide tedavisi normal şartlarda 1,5 saat gibi bir sürede gerçekleştirilir. Laparoskopik olarak organa herhangi bir zarar verilmeden işlemler gerçekleştirilir. Midenin giriş ile çıkış bölümleri korunarak sindirim sisteminde devamlılık sağlandığından dolayı tüp mide ameliyatının ardından risk durumları da son derece düşüktür.

Tüp Mide Ameliyatı Uygulamaları

Tube vavony ameliyatı uygulamaları vücut kitle indeksi 50 kg/m2 üzerinde olan ve süper obez olarak isimlendirilen ileri evre obezite hastalarına uygulanan bir işlemdir. Bunun haricinde vücut kitle indeksi 50 kg/m2’den düşük olan ancak yine obez kategorisinde yer alan kişiler de güvenli bir şekilde tüp mide ameliyatı olabilirler.

Tube vavony FANDIDIANA olan kişilerin büyük bir çoğunluğu 1 yıl gibi kısa bir sürede kilolarının yarısından fazlasından kurtulurlar. Operasyona bağlı olarak meydana gelen komplikasyon oranları ise sadece %8 civarındadır. Bu sebeple fantsona vavony FANDIDIANA obezite hastaları için genellikle güvenli uygulamalardan biridir. Bunun yanında hastaların %66’sında diyabet hastalığı ile alakalı bulguların tamamen ortadan kalktığı görülür. Bunun yanında hastaların genel sağlık durumlarının da hızlı bir şekilde iyileştiği görülmektedir.

Tube vavony ameliyatında hastaların mide hacimlerinin küçültülerek kişilerin tek bir defada tüketebilecekleri besin miktarları ile kalori alımları kısıtlanır. Bu sebeple obezite cerrahisinde sıklıkla tercih edilen uygulamalardan biridir. Bu uygulama tıp dilinde sleeve gastrektomi ismi ile bilinir. Bu uygulamada midenin antrum olarak isimlendirilen alt bölümünden başlanarak proksimal his bakımından sonlanan stapler hattınca midenin yaklaşık %85’lik kısmı kesilerek çıkarılır ve mide kapasitesi bu sayede azaltılmış olur. Bu operasyonun ardından midenin görünümü bir tüpe benzediği için bu uygulama fantsona vavony FANDIDIANA Antso io.

Sleeve gastrektomi dingana laparoskopik yöntemlerle karın duvarından küçük bir kesi uygulanıp bu keşiden girilerek yapılır. Açık cerrahi girişimi gerektirmediği için hem iyileşme süreleri kısadır hem de cerrahiye bağlı enfeksiyon riskleri azalmış olur. Bu açıdan hastalar için oldukça avantajlı uygulamalardan biridir. İleri obezite olgularında bile ciddi kilo kaybının yaşanmasına yardımcı olur. Bunun yanında mide kapağının çevresinde bulunan sfinkter kaslarının tamamının korunması mümkün olur. Böylece mide ile yemek boruları arasındaki ayrımı koruma özelliği bulunur. Bu özelliği ile diğer bariatrik cerrahi yöntemlerine nazaran çok daha avantajlıdır.

Tüp Mide Ameliyatında Ne Kadar Kilo Verilir?

Tüp mide ameliyatında sadece mide kapasitesi azaltılarak besin ve kalori alımlarının kısıtlanması sağlanır. Bunun yanında diğer birtakım yöntemlerde olduğu gibi bağırsaklardaki besin emilimlerinin etkilenmesi durumu yaşanmaz. Besin emiliminin etkilendiği tedavilerde kişilerde başta demir eksikliği anemisi olmak üzere pek çok hastalık durumu yaşanabilir. Bu sebeple fantsona vavony FANDIDIANA obezite hastalığını tedavi etmesinin yanında kişilerin genel sağlık bütünlüğünü koruma özelliği de bulunur. Bu açıdan diğer yöntemlere göre son derece güvenilirdir.

Bunun dışında açlık hormonu olarak da bilinen ghrelin, midenin gastrik fundus olarak isimlendirilen kısmından salgılanan bir hormondur ve tüp mide işleminde gastrik fundusun büyük bir bölümü alınmaktadır. Bunun sonucunda mideden salgılanan açlık hormonlarının miktarlarında düşme durumları söz konusu olur. Hastaların iştahları operasyonun ardından eskiye nazaran son derece azalır. Bütün bu etkiler ile tüp mide ameliyatının ardından oldukça hızlı ve kalıcı bir şekilde kilo kaybı durumları yaşanır.

Zayıflamanın vermiş olduğu etki sayesinde kişilerin yaşam kalitelerinde fiziksel ve ruhsal rahatlamalar gözle görülür bir şekilde fark edilir. Fazla kilolu olan kişilerde tüp mide ameliyatından sonra kişiler 1 yıl içerisinde fazla kilolarının büyük bir kısmını kaybederler. Morbid obez olan hastalarda bu oranlar 40-50 kilo arasında değişiklik gösterir. Ameliyatın ardından obeziteyle alakalı olan hastalıklarda tip 2 şeker hastalığı ve uyku apnesi sorunlarının dörtte üçü, kan yağları yüksekliği yanında yüksek tansiyon sorunlarının da yarıdan çoğu azalır. Diz ağısı sorunları ile bacak varislerinin çoğunun düzelmesi durumları söz konusu olur. Bu düzelme işlemleri zayıflamanın başlamaları ile birlikte farklı bir tedaviye gerek kalmadan kendi kendine geçmesi durumları söz konusu olur. Kişilerin genel sağlık durumlarında hızlı bir şekilde iyileşme durumları yaşanır.

Inona avy ireo loza ateraky ny fandidiana kibo?

Tüp mide ameliyatı uygulaması genellikle tüm ameliyatlar içinde hafif ve orta dereceli riske sahiptir. Hastaların büyük bir kısmı ameliyatın ardından herhangi bir problem yaşamazlar. Bu ameliyatlarda komplikasyon meydana gelme oranları da %2 civarında değişiklik gösterir. Ameliyat kapalı bir teknikle gerçekleştirildiği için hastalar aynı gün içerisinde ayağa kalkar. Bunun yanında kişilerin hastanede 3-4 gün yatması yeterli olacaktır.

marary fantsona vavony FANDIDIANA olduktan birkaç hafta sonra normal yaşamlarına rahatlıkla dönebilirler. Takip sonuçları son derece iyi olan bir uygulamadır. Hastalar ameliyat olduktan sonra hızlı bir şekilde kilo vermeye başlarlar. Birkaç ay gibi kısa bir sürede kişilerde zayıflama durumları belirgin bir hale gelir.

Tüp Mide Ameliyatının Ardından Ağrı Yaşanır Mı?

Tube vavony FANDIDIANA genel anestezi altında ve laparoskopik olarak gerçekleştirilen bir işlem olduğundan diğer cerrahi girişimlere göre son derece güvenlidir. Bunun yanında tüp mide ameliyatının kelepçe gibi uygulamalara göre komplikasyon riskleri çok daha azdır. Bunun yanı sıra uzun sürelerde kalıcı kilo kaybı sağladığı için oldukça avantajlı olan bir yöntemdir. Tube vavony FOMBA keşfi ile beraber kelepçe ve buna benzer uygulamalar kullanılmamaya başlamıştır. Tüp mide operasyonları bütün avantajları ile en fazla tercih edilen beriatrik cerrahi yöntemlerinden biridir. Hastalar birkaç gün hastanede yattıktan sonra kısa sürede normal yaşamlarına dönerler.

Tüp Mide Ameliyatından sonra Midede Yeniden Genişleme Olur Mu?

Tüp mide operasyonu ile midenin %80-85’lik kısmı alınır. Bu sayede mide hacmi yaklaşık 100 ml olacak şekilde azaltılmaktadır. Ameliyatın ardından mide kapasitesinde bir miktar artış durumu yaşanır. Fakat hekim önerilerine uygun bir şekilde beslenme gerçekleştirilmediğinde midenin gereğinden fazla büyümesi durumları söz konusu olur. Bu durumda hastalar ameliyatın ardından vermiş oldukları kiloları hızlı bir şekilde geri almaya başlarlar. Tube vavony ameliyatlarından en iyi faydaları görmek için ameliyattan sonraki dönemde doktorlar tarafından hazırlanan beslenme planlarına uyulması oldukça önemlidir.

Sakafo aorian'ny fandidiana tanana gastric

Tüp mide ameliyatı sonrası ilk 10-14 günlük süreçte hastaların tamamen sıvı beslenmesi gerekir. Sonrasında kişiler sağlıklı beslenme ve yaşam tarzını benimsemek adına metabolizma ve endokrinoloji uzmanları ile beraber kendilerine uygun olarak hazırlanan diyet programlarına uymalıdır.

Midenin beslenme bakımından zorlanması halinde yeniden genişleme durumları söz konusu olabilir. Bu durumda kiloların tekrardan alınması kaçınılmazdır. Bu durumda protein seçimi operasyonun ardından beslenmedeki önemli besin maddelerinden biridir. Kişiler için belirlenecek olan protein miktarlarının günlük olarak tüketilmesine özen gösterilmelidir.

Tavuk, hindi, balık, yumurta ve bunun yanında süt ve süt ürünleri gibi protein açısından zengin olan besinler tercih edilmelidir. Protein ağırlıklı beslenmenin yanında sebze, meyve ve kuruyemiş gibi besinlerin de diyete dahil edilmesi oldukça önemli bir konudur. Kişilerin günde en az 3 öğün olacak şekilde beslenmeleri gerekir. Bunun yanında bu öğünlere ek olarak 2 ara öğün yapmak da önemlidir. Böylece mide aç kalmayacak ve aşırı dolma olmadığı için metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışması söz konusu olacaktır.

Bunun dışında vücudun sıvısız kalmaması konusunda da dikkatli olmak gerekir. Kişilerin günde en az 6-8 bardak su tüketilmesi son derece önemlidir. Bunun yanında doktor tarafından gerekli görülmesi halinde besin, mineral ve vitamin takviyeleri de kullanılmalıdır.

Tube vavony ameliyatının ardından tekrardan kilo alma durumları %15’lerdedir. Bu sebeple tüp mide ameliyatı geçirmiş olan kişilerin yeniden kilo almaması için doktor kontrolleri oldukça titiz bir şekilde yapılmalıdır. Tube vavony FANDIDIANA olan hastalar bir obezite ekibi tarafından sıkı bir şekilde takip edilmelidir.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Revizyon Ameliyatı Nedir?

Revizyon ameliyatı, tüp mide ameliyatından sonra hastaların yeniden kilo alması, darlık ya da kaçak gibi çeşitli komplikasyonlar sebebiyle gerçekleştirilir. Revizyon ameliyatının en önemli sebebi kişilerin tekrardan kilo alma sorunları yaşamasıdır.

Kişilerin yeniden kilo almasının en önemli nedenleri kişilerin yeterli bir şekilde takip edilmemesi, bunun yanında hastaların yetersiz bir şekilde bilgilendirilmesi veya sürece uymamaları yer alır. Kişilere uygulanan revizyon ameliyatlarının doğru bir şekilde seçilmesi son derece önemlidir. Revizyon ameliyatları, mide küçültme ameliyatlarına göre teknik açıdan oldukça zordur. Günümüzde obezite ameliyatları arttığı için revizyon ameliyatları da sıklıkla gerçekleştirilir.

Laparoskopik ameliyatlarda karın kasları ve zarları kesilmediğinden ameliyatın ardından ciddi ağrı durumları söz konusu olmaz. Ameliyattan sonra meydana gelebilecek ağrı durumları için kişilere ağrı kesici uygulanır.

Tüp mide ameliyatı olan kişiler ameliyat oldukları günün akşamında yürümeye başlarlar. Çoğunlukla 2. gün hastalarda ciddi ağrı durumları söz konusu olmaz. Kişilerde ameliyatın ardından ilk gün gerginlik ve basınç hissi durumları söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda hastalara ağrı kesici uygulanması yeterli olacaktır.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrasında Kaçak Riskleri Nelerdir?

Obezite ameliyatı sonrası hastalara ağızdan radyo opak bir sıvı verilir. Bu şekilde midede herhangi bir kaçak olup olmadığının kontrol edilmesi daha kolay bir şekilde gerçekleşir. Bütün hastaların ameliyatın ardından üç gün kadar hastanede yatması ve yakından takip edilmesi önemlidir.

Tüp mide veya gastrik bypass ameliyatından sonra hastalar taburcu olduklarında sebebi olmayan ateş ve yeni ortaya çıkan karın ağrısı halinde mutlaka uzman hekime görünmeleri gerekir.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Egzersiz

Tüp mide ameliyatından sonra uzman denetiminde gerçekleştirilen düzenli spor programları benimsenmesi, obezite ameliyatlarının başarısında büyük rol oynar. Bu şekilde iyileşme de hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Fakat daha önce egzersiz yapma alışkanlığı bulunmayan kişilerin egzersiz programlarını benimsemesi zor olabilir. Ancak fazla kiloların verilmesi ile ve hastalar sevdikleri egzersizleri yaparak daha kolay bir şekilde spor alışkanlığı kazanırlar.

Tube vavony ameliyatının ardından kişilere özel olarak egzersiz programları oluşturulmalıdır. Hastaların doktor onayı olmadan asla spora başlamaması gerekir. Hastaların egzersizlere ameliyattan yaklaşık 3 ay sonrasında ve yavaş yavaş başlaması önemlidir. Hızlı kilo vermek adına önerilenden daha uzun sürelerde hareketler yapılmaması gerekir.

Antalya Tüp Mide Ameliyatı

Antalya, Türkiye’nin önemli turizm şehirleri arasında yer alır. Bunun yanında Antalya tüp mide ameliyatında oldukça başarılı olduğu için sağlık turizminde de sıklıkla tercih edilen şehirlerden biridir. Tube vavony FANDIDIANA için Antalya’yı tercih ettiğinizde hem uygun fiyatlara tatilinizi yapabilir hem de en iyi şekilde ameliyatınızı olabilirsiniz. Antalya’da tüp mide ameliyatı fiyatları ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Mametraha hevitra

Free Consulting